Barbora Polách

Ochrana osobních údajů

 1. Fyzická osoba Barbora Polách, se sídlem Sportovní 119, 543 03 Vrchlabí, IČ 045 57 301, zapsaná v živ. rejstříku u Živnostenského úřadu – Magistrátu města, Hradec Králové od 11. listopadu 2015, č.j.: MMHK/202323/2015, sp.zn.: SZ MMHK/202177/2015 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefon
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou fyzickou osobou Barborou Polách zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Barborou Polách, nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje fyzické osoby Barbory Polách.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou Barborou Polách tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro správce osobních údajů mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatelé softwaru Google LLC (aplikace Gmail, Google Drive), STORMWARE s.r.o. (aplikace mPohoda).
  • Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce osobních údajů nevyužívá.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.